در این بخش از وبسایت، طراحی خلاقانه ی نمونه درب های مخفی فراهم آمده که هریک به اتاق پنهانی در خانه، هتل، آپارتمان و … راه پیدا می کند. به طوری که گاهی می توان پشت این درب های پنهان فضاهای دنج و آرامی چون اتاق مطالعه یا اتاق نشیمن خصوصی در نظر گرفت. بهتر است روی دیوار و این درب ها را با قفسه بندی کتاب پوشش داد تا درب مخفی در نظر بیننده نمایان نباشد.

طراحی این درب ها بسیار پیچیده و حساس است میزان مقاومت این درب ها در مقابل دما و رطوبت بسیار با اهمیت است. وجود مسیر های مخفی به مکان های مخفی در خانه از نظر ایمنی نیز بسیار حائز اهمیت می باشد.