به طور معمول پالت ها در انبار و برای تولیدات  و نگهداری محصولات بعد از کارکرد اولیه شان دور انداخته می شوند. استفاده دوباره از پالت ها بطور چشم گیری در حال افزایش است بطوری که در حال تبدیل شدن به عنصر اصلی در ساخت معماری موقت، مانند پاویون های کوچک و سازه های شهری هستند.

 

پاویون پالت بازیافتی/معماران آواتار: سازه ی فروریختنی 100 متر مربعی از پالت های از پیش ساخته که توسط پوسته ای مداوم از PVC   مات بر روی سقف و دیوار های شفاف احاطه شده است."

 

شکوفه شهری/ معماری ای آی ام+اوربن مترز: ساختار پالت چوبی بازیافت شده به عنوان یک الگوی موج استفاده شده است تا گوناگونی فضا ها را تعریف کند: ملاقات های غیر رسمی – کلاس های کوچک – تئاتر های فضای باز و...

 

رصدخانه موقت/ بی ای جی: با توده کردن غیر معمول تکه های چوبی یک دایره شکل می گیرد. سازه ی نهایی یک سری فضای خالی روی نما دارد که توجه افراد بیرون را با دید کمی نسبت به داخل جذب می کند.

 

پاویون موقت/مدرسه معماری آرهوس: تبدیل یک بلوک معمولی دانشگاهی به یک مرکز فعال اجتماعی با یک پاویون موقت در مدرسه معماری آرهوس دانمارک

 

پاویون پالت/گپ فیلر: این پاویون از 3000 پالت چوبی بازیافت شده ساخته شده و به عنوان یک یک انجمن و همچنین یک باغ در میان شهر فعالیت می کند.

 

خانه پالت/اشنتسر آندریاس کلاوز+پیلز گزگور: "با وجود تعداد بسیار پروژه های پایدار و بازیافت شده، این همیشه سرگرم کننده است که به کسی نشان دهید چگونه یک متریال به طوری متفاوت از کاربرد معمولش مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد پالت ها در این ترکیب، یک تاثیر بسیار خوشایند را در بیرون ایجاد می کند."

<برگرفته از سایت http://etoood.com>