به منظور برنامه ريزي برگزاري جلسات هم انديشي با اعضاي محترم، بدينوسيله به استحضار مي رساند جلسه هم انديشي با اعضاي محترم شرکتهاي خدمات آزمايشگاهي در روز يکشنبه مورخ 16-10-97 ساعت 17 در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان برگزار مي شود. از اينرو از اعضاي محترم شرکتهاي خدمات آزمايشگاهي دعوت مي شود در اين جلسه حضور بهم رسانند.