پيرو اطلاعيه‌هاي قبلي در مورد برگزاري آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسي مهرماه ۹۸ بدينوسيله به آگاهي كليه شركت كنندگان محترم آزمون‌ها مي‌رساند، نتايج قطعي آزمون‌هاي ياد شده مشخص گرديده و با توجه به اطلاعيه‌هاي قبلي، داوطلبان محترم مي‌توانند از عصر امروز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۰ با مراجعه به سامانه آزمون‌ها به آدرس الكترونيكي http://www.inbr.ir نسبت به دريافت كارنامه خود اقدام نمايند.

http://92.242.195.93/nezam_mhns/index.php/krn_9807_nzm_mhnN/fani_sakh/krn_moh_shahr/

 

با توجه به بررسي‌هاي دقيق و كنترل‌هاي مكرري كه در كليه مراحل تصحيح پاسخنامه‌ها انجام گرفته است، نتايج اعلامي، قطعی بوده و فاقد مشكل مي‌باشد. لیكن چنانچه داوطلبي صرفاً نسبت به نتيجه آزمون خود بر پایه پاسخنامه‌های اعلام شده، اعتراضي دارد، مي‌تواند درخواست خود را بصورت كتبي با ذكر مشخصات كامل ( شماره داوطلبي، نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، رشته آزمون، آدرس دقيق و شماره تماس ) حداكثر تا تاريخ ۹۸/۰۹/۲۵ از طريق پست سفارشي به شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش كشور با آدرس زير ارسال نمايد.

دانلود قالب اعتراض

 

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان