بدینوسیله از اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان دعوت می شود، برای شرکت در جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده نوبت اول روز شنبه مورخ 98/12/10 ساعت 16 در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان واقع در رشت - بلوار شهید انصاری در وقت تعیین شده حضور بهم رسانند. ضمنا در صورت به رسمیت نرسیدن مجمع نوبت اول، مجمع عمومی به طور فوق العاده نوبت دوم در روز دوشنبه مورخ 98/12/19 ساعت 16 در محل سالن اجتماعات بانک صادرات استان گیلان واقع در رشت - خیابان امام خمینی - بعد از چهار راه میکائیل برگزار خواهد شد.

لازم است شرکت کنندگان محترم علاوه بر همراه داشتن کارت عضویت، حق عضویت سازمان تا پایان سال 97 را قبل از برگزاری مجمع پرداخت نموده و در لیست اعضاء فعال سازمان قرار گرفته باشن، در غیر اینصورت امکان حضور در جلسه مجمع عمومی را نخواهند داشت.