بر طبق آخرین اطلاعیه روابط عمومي مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي:

آزمون كارشناسي ارشد سال ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامي در شش نوبت صبح و عصر روزهاي پنج شنبه، جمعه و شنبه ۶ الي ۸ خرداد ماه در تهران و ۶۸ حوزه در سطح كشور برگزار مي شود.

دكتر دانشيان با اعلام اين خبرگفت: «تعداد ۴۷۸۳۴۹ نفر در ۱۳۶ مجموعه امتحاني در اين آزمون به رقابت خواهند پرداخت. »

وي افزود: « تعداد ۲۱۲۵۹۹ نفر معادل ۴۴ درصد از شركت كنندگان اين آزمون را زنان و تعداد ۲۶۵۷۵۰ نفر معادل ۵۶ درصد را مردان تشكيل مي دهند . »

رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد: «توزيع برگه ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه ۳خرداد ماه آغاز خواهد شد.»

او در پايان گفت : «آزمون مذكور در اكثر مجموعه ها به صورت تستي و تنها در تعداد معدودي از مجموعه هاي امتحاني به صورت همزمان تستي و تشريحي برگزار مي شود .»